Koiran rokotukset

Koiran rokotus sekä rokotuksen yhteydessä tehtävä terveystarkastus ovat tärkeä osa koirasta huolehtimista. Pennut suositellaan rokottamaan Suomessa kahdesti kuukauden välein 8-10 viikon iästä alkaen sekä tehostamaan rokotukset 1-vuotiaana. Vähimmäisvaatimus pennulle on kertarokotus nelosrokotteella ja raivotautirokotteella yli 12 viikon iässä.

Aikuiselle koiralle rokotukset vakavia tarttuvia tauteja vastaan on tehostettava kolmen vuoden välein. Kennelyskärokotus on kuitenkin tarpeen antaa vuosittain.

Koirat rokotetaan Suomessa parvoa, penikkatautia, tarttuvaa maksatulehdusta sekä kennelyskää (”nelosrokote”) ja raivotautia vastaan (”rabiesrokote”). Rokottaminen on tärkeää, jotta kyseiset taudit pysyvät maassamme jatkossakin kurissa. Rokottaminen suojaa kyseistä rokotettua yksilöä ja toisaalta parantaa laumaimmuniteettia koirapopulaatiossa.

Pennun rokotussuojan kehittyminen

Pennuilla rokotussuoja kehittyy vasta, kun emolta saadut vasta-aineet eivät häiritse enää pennun omaa vasta-ainetuotantoa. Emolta saatuja vasta-aineita voi olla pennun elimistössä vielä noin 12 viikon ikään asti. Varhaisella iällä annetut rokotukset kuitenkin suojaavat taudeille herkkää pentua nuorella iällä siinä tapauksessa, että se ei ole saanut emoltaan runsaasti vasta-aineita. Pennun muuttaessa uuteen kotiin ja alkaessa tutustua maailmaan se on altis saamaan tarttuvan taudin.

Koiran elimistö kehittää rokotussuojaa tauteja vastaan tavallisesti 1-4 viikkoa rokotuksen jälkeen. Tämä on syytä huomioida, kun pentu alkaa liikkua enemmän ja tavata muita koiria. Pennun kanssa on hyvä tutustua toisiin koiriin koiran sosiaalisten taitojen kehittymisen takia. Kuitenkin on suositeltavaa antaa pennun tavata vain terveitä, säännöllisesti rokotettuja koiria (joiden tiedetään olevan kilttejä pentuja kohtaan).

Kennelyskä

Kennelyskärokotus on tarpeen uusia vuosittain kaupunkialueella elävillä koirilla. Nuoret koirat ovat herkempiä saamaan kennelyskän vakavammin oirein, joten kennelyskärokotus on erityisen tärkeä pitää voimassa nuorilla koirilla. Suosittelemme jokaiselle koiralle vuosittaista terveystarkastusta eläinlääkärissä. Kennelyskärokotteella käydessä terveystarkastus tulee tehtyä samalla.

Kennelyskärokotus on mahdollista antaa koiralle pistoksena tai nenäsumutteena. Suosimme nenän kautta annettavaa rokotetta, koska siitä on mahdollista saada kaikkein tehokkain suoja kennelyskää vastaan. Nenäsumute voidaan antaa nelosrokotteen lisänä pistoksen ohella ja se voidaan antaa jo pennulle.

Kennelyskän lieviä oireita on monesti hankala tunnistaa kotona ja monet koirat levittävät tartuntaa omistajansa tietämättä. Toiselle yksilölle tartunta saattaa kuitenkin aiheuttaa vakavan sairastumisen, joten kennelyskärokotteen voimassapitäminen kaupunkialueella asuvalla koiralla on vastuullinen teko myös muita alueen koiria ajatellen.

Raivotautirokotus

Raivotautirokotus on erittäin tärkeä pitää voimassa kaikilla ulkoilevilla koirilla ja kissoilla riippumatta asuinpaikasta. Raivotauti eli rabies tarttuu ihmisten ja useiden eläinlajien välillä ja se on aina henkeä uhkaava tauti. Rokottamalla lemmikin rabiesta vastaan suojaamme myös ihmisiä. Pentu saa ensimmäisen raivotautirokotuksen tavallisesti 12−16 viikon iässä ja sen jälkeen vuoden iässä. Lemmikin raivotautirokotus on tarpeen pitää voimassa säännöllisillä tehosteilla kolmen vuoden välein läpi elämän. Kaikki maiden välillä matkustavat lemmikit tarvitsevat voimassa olevan raivotautirokotuksen, josta on merkintä lemmikkipassissa.

Matkustus

Matkustusta varten jokainen eläin tarvitsee lemmikkieläinpassin ja tunnistusmerkinnän (sekä vain yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta) voimassaolevan raivotautirokotuksen (rabiesrokotuksen). Huomattavaa on, että raivotautirokotus tulee voimaan valmisteesta riippuen noin neljän viikon kuluttua rokotuksesta, mitä ennen eläin ei voi matkustaa. Tämän vuoksi on syytä valmistautua lemmikin kanssa tehtävään matkaan ajoissa. Lisäksi on selvitettävä etukäteen myös muut kuin lakisääteisesti vastustettavien tautien riskit. Ennen Suomeen paluuta koira tarvitsee määräysten mukaisen loislääkityksen ekinokokki-heisimatoa vastaan.

Matkaa suunnitellessa tutustu Eviran ohjeisiin.

Loishäätö

Pennut matolääkitään 1-2 viikkoa ennen jokaista rokotusta. Tämä on oleellista syntyvän rokotussuojan kannalta. Pennun on tärkeää saada sisäloishäätö useita kertoja pentuaikana. Pennunostajan on syytä varmistaa kasvattajalta, että emo ja pennut ovat saaneet suositusten mukaan matolääkityksen tiineyden aikana ja syntymän jälkeen 2 viikon välein luovutukseen asti.

Koiran sisäloishäätö on pentuajan jälkeen perinteisesti tehty kahdesti vuodessa. Parempi tapa on tutkituttaa aikuisen koiran ulostenäyte matojen varalta silloin, kun loishäätö olisi ajankohtaista. Kun koirat lääkitään vain tarpeen vaatiessa, on matolääkkeiden käyttöä mahdollista vähentää selvästi. Loiset voivat kehittyä vastustuskykyisiksi matolääkkeille, joten matolääkityksen perustaminen aina tutkimustulokseen on tulossa ajankohtaiseksi. Lemmikin ulostenäytteen tutkimuksen voit tilata helposti meiltä tai osoitteesta madoton.fi.

Mikäli sinulla on kysyttävää koirasi rokotuksista tai loishäädöstä, vastaamme mielellämme kysymyksiin.